Postet 17. mars , 2021.

Personvernerklæring

Totalinkasso AS er behandlingsansvarlig innenfor inkassodelen av virksomheten. For andre tjenester opptrer vi som databehandler. Vi behandler således personopplysninger etter våre kunders instruksjoner. Ønsker du informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i forhold til tjenester utenfor inkassoområdet, ber vi deg kontakte din avtalepart som er behandlingsansvarlig. 

Daglig Leder i Totalinkasso AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som virksomheten behandler.

Totalinkasso sin personvernerklæring beskriver hvordan vi sørger for at personopplysninger blir behandlet på en sikker måte. Dette i henhold til regler og rettigheter i personopplysningsloven og EUs personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation)

Erklæringen gjelder mot deg som kunde, potensiell kunde, skyldner eller annen relevant partner. 

  1. Hvorfor vi behandler og har tilgang til dine personopplysninger:

For å inngå og oppfylle avtalen vi har med deg og/eller firmaet du representerer samt gjennomføre innfordrings og inkassooppdrag i henhold til Inkassoloven er behandling av dine personopplysninger nødvendig. For å oppfylle kravet om god inkassoskikk innhentes opplysninger fra den part Totalinkasso AS inngår avtale med, samt fra registre som Det Sentrale Folkeregister, kredittopplysningsforetak, nummeropplysning, namsmyndigheter og andre relevante instanser.
Personopplysninger vi besitter lagres konfidensielt. 

  1. Hvilke personopplysninger behandles og hvorfor?

Totalinkasso besitter og behandler nødvendige personopplysninger for å administrere forretningsforholdet, samt å yte våre tjenester til våre oppdragsgivere: Inkasso av forfalte fordringer regulert etter Inkassoloven. Totalinkasso leverer også fakturahåndteringstjenester og må således oppbevare personopplysninger gitt av oppdragsgiver.

Ved utførelse av innfordringsprosessen vil vi vurdere betalingsevne, opprette forskjellige betalingsavtaler, overvåke gjeld og besitte økonomisk informasjon som betalings- og kreditthistorikk, inntekt, formue, verdier, kredittvurderinger samt andre relevante vurderinger. For å ta disse vurderingene har vi behov for trygg og korrekt identifisering og vil dermed også ha behov for fødselsnummer, navn og annen relevant kontaktinformasjon. Informasjon og personopplysninger vi besitter er også nødvendig for rettslige krav eller annen form for fullbyrdelse. 

Det vil normalt sett ikke, annet enn ved særlig avtale med deg – eller der det er nødvendig for saken, oppbevares spesielle kategorier innenfor personopplysninger, såkalt sensitive personopplysninger (etnisitet, politiske meninger, religiøs overbevisning, personopplysninger om helse og seksuell legning)

Ved gjennomføring av inkassooppdrag kommer de aller fleste personopplysningene om deg hovedsakelig via oppdragsgiver og kredittopplysningsforetaket. 

  1. Hvem deles personopplysningene med?

Vi kan dele dine personopplysninger med våre leverandører som tilrettelegger våre tjenester. Det vil for eksempel være utskrifts- og posttjeneste, juridiske representanter, kredittopplysningsforetak, namsmann og andre offentlige myndigheter.
Vi gir ikke personopplysningen dine videre til andre med mindre det foreligger lovlig grunnlag eller foreligger fullmakt. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar oss skjer innenfor EU/EØS-området. 

  1. Intern behandling

Alle våre medarbeidere vil kunne ha tilgang til personopplysninger i vårt system. Dette er nødvendig for å kunne yte tilfredsstillende saksbehandling. Det gis tilgang etter behov og formål. Alle Totalinkasso AS sine medarbeidere har signert taushetserklæring. 

  1. Øvrig

Man har til enhver tid rett til å innhente bekreftelse på at vi har dine personopplysninger og oppbevarer disse korrekt.  Er det feilaktig eller irrelevante opplysninger kan det kreves at de endres og/eller slettes.
Personopplysninger lagres så lenge en sak er aktiv hos oss. Dersom en sak er avsluttet vil alle personopplysninger slettes etter 3 år.


Totalinkasso AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i de punkter som gjelder i denne avtalen. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse. Ellers vil forsøke å alltid holde oppdatert informasjon lett tilgjengelig på vår nettside. 

  1. Kontakt

Ved ytterligere spørsmål ber vi deg ta kontakt med Totalinkasso AS,
Postboks 365 1411 Kolbotn, Tlf. 21 42 46 60 eller e-post: eb@totalinkasso.no  

Vi vil besvare dine henvendelser så snart som mulig.